Reuniones AMPAEns reunim el primer dilluns de cada mes a les 9:
00 h a la cafeteria de l'institutNos reunimos el primer lunes de cada mes a las 9:00 h en la cafeteria del institutoClasses repàs curs 2018 - 2019. Clases de repaso curso 2018 - 2019


 


Benvolguts pares i mares.
Des de fa vuit anys, l’ AMPA de l’IES Cap de Llevant organitza classes de repàs.
A més a més de les tasques docents, controlem l'assistència dels alumnes a les classes i fomentem també una comunicació fluïda amb els pares dels alumnes que hi assisteixen. Els assoliments i resultats són molt positius.
S'imparteixen classes d'estudi assistit als alumnes d'ESO i Batxillerat en les següents  matèries:

  • Llengua Castellana
  • Llengua Catalana
  • Llengua Anglesa
  • Física
  • Química Nou
  • Matemàtiques
DIA 1 D’OCTUBRE COMENÇARAN LES CLASSES de ESTUDI ASSISTIT
Una altra activitat que també durem a terme, és l'obertura de la biblioteca de l'IES Cap de Llevant els dies lectius.
L’horari: De 16:00 a 20.00 h.
A la biblioteca hi ha ordinadors portàtils que els alumnes poden utilitzar per fer els seus treballs de classe i consultes.
Els alumnes són assistits en els seus dubtes tant d'estudi com en l'ús d'ordinadors per la secretària responsable de la biblioteca.
Feliç estiu!

Queridos padres y madres.
Desde hace ocho años, el AMPA del IES Cap de Llevant organiza clases de repaso.
Además de las tareas docentes, controlamos la asistencia de los alumnos a las clases y fomentamos también una comunicación fluida con los padres de los alumnos que asisten. Los logros y resultados son muy positivos.
Se imparten clases de estudio asistido a los alumnos de ESO y Bachillerato en las siguientes  materias:
* Lengua Castellana
* Lengua Catalana
* Lengua Inglesa
* Física
* Química Nuevo   
* Matemáticas    
DÍA 1 DE OCTUBRE EMPEZARÁN LAS CLASES de ESTUDIO ASISTIDO

Otra actividad que también llevaremos a cabo, es la apertura de la biblioteca de la IES Ninguno de Levante los días lectivos.
El horario: De16:00 a 20.00.
En la biblioteca hay ordenadores portátiles que los alumnos pueden utilizar para hacer sus trabajos de clase y consultas.
Los alumnos son asistidos en sus dudas tanto de estudio como en el uso de ordenadores por la secretaria responsable de la biblioteca.
¡Feliz verano!

                            HORARI ESTUDI ASSISTIT ESO I BATXILLERAT
                                                 CURS 2018/2019

HORES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
16:00 – 17:00
1r a 4t ESO
ANGLÈS
2n ESO
MATEMÀTIQUES
1r ESO
CATALÀ
2n ESO
MATEMÀTIQUES1r a 4t ESO
ANGLÈS
17:00 – 18:00
1r/2n ESO
CATALÀ
1r/3r ESO
MATEMÀTIQUES
2n ESO
CATALÀ
1r ESO
MATEMÀTIQUES1r/2n ESO
CASTELLÀ
18:00 – 19:00
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES3r ESO
CASTELLÀESO/BATXILLERAT
FÍSICA / QUÍMICA
19:00 – 20:00
4t ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
ESO/BATXILLERAT
FÍSICA / QUÍMICA
4t ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
3r ESO
MATEMÀTIQUES4t ESO/BATXILLERAT
CASTELLÀ

HORARI: modificable segons demanda. Els grups seran d’un màxim de 6 alumnes.
PREU:  * 25 € al mes per assignatura , 2 DIES A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA I 30€ la resta
             * 15€ al mes per assignatura, 1 DIA A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA i 20€ la resta. 
   Inscripció Descarregar del blog de l'AMPA https://ampaiescapdellevant.blogspot.com/ el full d'inscripció, emplenar-la i enviar-la a aquest mateix correu electrònic o a la biblioteca a partir del 17 de setembre en horari de tarda.No hay comentarios:

Publicar un comentario