Reuniones AMPAEns reunim el primer dilluns de cada mes a les 9:
00 h a la cafeteria de l'institutNos reunimos el primer lunes de cada mes a las 9:00 h en la cafeteria del institutoAssemblea AMPA dilluns 28 maig 2018. Asamblea AMPA lunes 28 mayo 2018 


Benvolgudes famílies,
Ens plau informar-los que aquesta assemblea és l'última reunió d'aquest curs, i convocar-vos a la propera assemblea general ordinària de l’AMPA de l’IES Cap de Llevant.
Dia: Dilluns, 28 de maig de 2018
Primera Convocatòria:
Hora 19:15 h
Segona Convocatòria:
Hora 19:30 h
Lloc:
Biblioteca de l’institut

Ordre del día:
1. Aprovació acta anterior
2. Dades administratives
3. Informació última reunió amb Equip Directiu de l'instituto
4. Informació reunió amb Delegació d'Educació del mes de maig
5. Precs i suggeriments

Us agrairem el suport amb la vostra presència i els vostres suggeriments.

AMPA IES Cap de Llevant 


Queridas familias,
Nos complace informarles que esta asamblea es la última reunión de este curso, y convocaros a la próxima asamblea general ordinaria de la AMPA del IES Cap de Llevant.

Día:
Lunes, 28 de maig de 2018
Primera Convocatoria:
Hora 19:15 h
Segunda Convocatoria:
Hora 19:30 h
Lugar:
Biblioteca del instituto

Orden del día:
1. Aprobación acta anterior
2. Datos administrativos
3. Información última reunión con Equipo Directivo del instituto
4. Información reunión con Delegación de Educación del mes de mayo
5. Ruegos y sugerencias

Os agradeceremos el apoyo con vuestra presencia y vuestras sugerencias.


AMPA IES Cap de Llevant

No hay comentarios:

Publicar un comentario