Reuniones AMPAEns reunim el DARRER dilluns de cada mes a les 19:
30 a la biblioteca de l'Institut, primera planta.

Nos reunimos el ÚLTIMO lunes de cada mes a las 19:30 en la biblioteca del Instituto, primera planta.Assemblea AMPA dilluns 24.09.2018. Asamblea lunes AMPA 24.09.2018

Benvolgudes y benvolguts a totes,

Comença un nou curs i des de l'AMPA tenim prou feina per ajudar als nostres fills i filles.

Us convidem a venir a la primera reunió d'aquest dilluns.

Dia: 24 de setembre de 2018
Primera Convocatòria: Hora 19:15 h
Segona Convocatòria: Hora 19:30 h
Lloc: Biblioteca de l’institut

Ordre del dia:

1. Classes d'estudi assistit. Horari. Preus.
    Ús de la biblioteca, ordinadors
2. Resum del curs anterior
3. Acordar nou dia per a les reunions mensuals de l'AMPA
4. Precs i suggeriments

Us hi esperem.

AMPA IES Cap de Llevant
Apreciadas familias,

Empieza un nuevo curso y desde la AMPA tenemos suficiente trabajo para ayudar a nuestros hijos e hijas.

Os invitamos a venir a la primera reunión de este lunes.

Día: 24 de septiembre de 2018
Primera Convocatoria: Hora 19:15 h
Segunda Convocatoria: Hora 19:30 h
Lugar: Biblioteca del instituto

Orden del día:
1. Clases de estudio asistido. Horario. Precios.
    Uso de la biblioteca, ordenadores
2. Resumen del curso anterior
3. Acordar un nuevo día para las reuniones mensuales de la AMPA
4. Ruegos y sugerencias

Os esperamos.

AMPA IES Cap de Llevant

Classes repàs curs 2018 - 2019. Clases de repaso curso 2018 - 2019 

Benvolguts pares i mares.
Des de fa vuit anys, l’ AMPA de l’IES Cap de Llevant organitza classes de repàs.
A més a més de les tasques docents, controlem l'assistència dels alumnes a les classes i fomentem també una comunicació fluïda amb els pares dels alumnes que hi assisteixen. Els assoliments i resultats són molt positius.
S'imparteixen classes d'estudi assistit als alumnes d'ESO i Batxillerat en les següents  matèries:
  • Llengua Castellana
  • Llengua Catalana
  • Llengua Anglesa
  • Física
  • Química Nou
  • Matemàtiques
DIA 1 D’OCTUBRE COMENÇARAN LES CLASSES de ESTUDI ASSISTIT
Una altra activitat que també durem a terme, és l'obertura de la biblioteca de l'IES Cap de Llevant els dies lectius.
L’horari: De 16:00 a 20.00 h.
A la biblioteca hi ha ordinadors portàtils que els alumnes poden utilitzar per fer els seus treballs de classe i consultes.
Els alumnes són assistits en els seus dubtes tant d'estudi com en l'ús d'ordinadors per la secretària responsable de la biblioteca.
Feliç estiu!

Queridos padres y madres.
Desde hace ocho años, el AMPA del IES Cap de Llevant organiza clases de repaso.
Además de las tareas docentes, controlamos la asistencia de los alumnos a las clases y fomentamos también una comunicación fluida con los padres de los alumnos que asisten. Los logros y resultados son muy positivos.
Se imparten clases de estudio asistido a los alumnos de ESO y Bachillerato en las siguientes  materias:
* Lengua Castellana
* Lengua Catalana
* Lengua Inglesa
* Física
* Química Nuevo   
* Matemáticas    
DÍA 1 DE OCTUBRE EMPEZARÁN LAS CLASES de ESTUDIO ASISTIDO

Otra actividad que también llevaremos a cabo, es la apertura de la biblioteca de la IES Ninguno de Levante los días lectivos.
El horario: De16:00 a 20.00.
En la biblioteca hay ordenadores portátiles que los alumnos pueden utilizar para hacer sus trabajos de clase y consultas.
Los alumnos son asistidos en sus dudas tanto de estudio como en el uso de ordenadores por la secretaria responsable de la biblioteca.
¡Feliz verano!

                            HORARI ESTUDI ASSISTIT ESO I BATXILLERAT
                                                 CURS 2018/2019
HORES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
16:00 – 17:00
1r a 4t ESO
ANGLÈS
2n ESO
MATEMÀTIQUES
1r ESO
CATALÀ
2n ESO
MATEMÀTIQUES1r a 4t ESO
ANGLÈS
17:00 – 18:00
1r/2n ESO
CATALÀ
1r/3r ESO
MATEMÀTIQUES
2n ESO
CATALÀ
1r ESO
MATEMÀTIQUES1r/2n ESO
CASTELLÀ
18:00 – 19:00
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES3r ESO
CASTELLÀESO/BATXILLERAT
FÍSICA / QUÍMICA
19:00 – 20:00
4t ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
ESO/BATXILLERAT
FÍSICA / QUÍMICA
4t ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
3r ESO
MATEMÀTIQUES4t ESO/BATXILLERAT
CASTELLÀ

HORARI: modificable segons demanda. Els grups seran d’un màxim de 6 alumnes.
PREU:  * 25 € al mes per assignatura , 2 DIES A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA I 30€ la resta
             * 15€ al mes per assignatura, 1 DIA A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA i 20€ la resta. 
   Inscripció Descarregar del blog de l'AMPA https://ampaiescapdellevant.blogspot.com/ el full d'inscripció, emplenar-la i enviar-la a aquest mateix correu electrònic o a la biblioteca a partir del 17 de setembre en horari de tarda.Assemblea AMPA dilluns 28 maig 2018. Asamblea AMPA lunes 28 mayo 2018 


Benvolgudes famílies,
Ens plau informar-los que aquesta assemblea és l'última reunió d'aquest curs, i convocar-vos a la propera assemblea general ordinària de l’AMPA de l’IES Cap de Llevant.
Dia: Dilluns, 28 de maig de 2018
Primera Convocatòria:
Hora 19:15 h
Segona Convocatòria:
Hora 19:30 h
Lloc:
Biblioteca de l’institut

Ordre del día:
1. Aprovació acta anterior
2. Dades administratives
3. Informació última reunió amb Equip Directiu de l'instituto
4. Informació reunió amb Delegació d'Educació del mes de maig
5. Precs i suggeriments

Us agrairem el suport amb la vostra presència i els vostres suggeriments.

AMPA IES Cap de Llevant 


Queridas familias,
Nos complace informarles que esta asamblea es la última reunión de este curso, y convocaros a la próxima asamblea general ordinaria de la AMPA del IES Cap de Llevant.

Día:
Lunes, 28 de maig de 2018
Primera Convocatoria:
Hora 19:15 h
Segunda Convocatoria:
Hora 19:30 h
Lugar:
Biblioteca del instituto

Orden del día:
1. Aprobación acta anterior
2. Datos administrativos
3. Información última reunión con Equipo Directivo del instituto
4. Información reunión con Delegación de Educación del mes de mayo
5. Ruegos y sugerencias

Os agradeceremos el apoyo con vuestra presencia y vuestras sugerencias.


AMPA IES Cap de Llevant

Xerrada Marta Coll sobre l' educació emocional

A la xerrada sobre l'educació emocional impartida per na Marta Coll van assitir unes 70 persones.
Va ser molt interessant, tant a nivell individual com a nivell familiar i social. Podrem interpretar millor als nostres fills i filles i recolzar-los en la seva educació.