Reuniones AMPAEns reunim el primer dilluns de cada mes a les 9:
45h a la biblioteca de l'institutNos reunimos el primer lunes de cada mes a las 9:45h en la biblioteca del institutoClases online


 

Classes d'estudi assistit, horari, preu, contacte. Clases de estudio asistido, horario. precio, contacto. 

 

 

Benvolguts famílies,
Organitzades per l'AFA les classes d'estudi assistit de manera en línia les per a passar després a ser impartides de manera presencial.


L'horari per a les assignatures de Castellà, Català i anglès serà els dilluns de 16-00 a 17.00h

L'horari per a les assignatures de matemàtiques, física i química serà els dimarts de 16.00 a 17.00h

Els horaris s'aniran ampliant en hores i dies, tenint preferència els alumnes inscrits.

Els alumnes poden inscriure's en el moment que ho desitgin, sense necessitat d'esperar al mes següent.

Per a inscriure's enviar un correu electrònic a la AFA ampaiescapdellevant@gmail.com
especificant:

- Nom, cognoms i curs de l'alumne.

- Assignatura/s a les quals desitja inscriure's.

- Adreça de correu electrònic de l'alumne a la qual el professor enviarà l'enllaç per a connectar-se a la classe.

El preu de les classes és 15€ al mes per assignatura, 1 DIA A la SETMANA/ durant un MES els alumnes que estiguin associats a la AFA i 20€ els que no estiguin associats.

Les classes seran abonades de l'1 al 5 de cada mes mitjançant ingrés o transferència a la C/C de la AFA fent constar en l'apartat “assumpte”el nom de l'alumne.

Més informació:

ampaiescapdellevant@gmail.com

https://ampaiescapdellevant.blogspot.com/

Salutacions

AFA IES Cap de Llevant
Associació de Famílies d’Alumnes de l'IES Cap de LlevantEstimadas familias,

Organizadas por la AFA las clases de estudio asistido de manera on line para pasar luego a ser impartidas de manera presencial.

El horario para las asignaturas de Castellano, Catalán e inglés será los lunes de 16-00 a 17.00h

El horario para las asignaturas de matemáticas, física y química será los martes de 16.00 a 17.00h

Los horarios se irán ampliando en horas y días, teniendo preferencia los alumnos inscritos.

Los alumnos pueden inscribirse en el momento que lo deseen, sin necesidad de esperar al mes siguiente.

Para inscribirse enviar un correo electrónico a la AFA ampaiescapdellevant@gmail.com

especificando:

- Nombre, apellidos y curso del alumno.

- Asignatura/s a las que desea inscribirse.

- Dirección de correo electrónico del alumno a la que el profesor enviará el enlace para conectarse a la clase.

El precio de las clases es 15€ al mes por asignatura, 1 DÍA A LA SEMANA/ durante un MES los alumnos que estén asociados a la AFA y 20€ los que no estén asociados.

Las clases serán abonadas del 1 al 5 de cada mes mediante ingreso o transferencia a la C/C de la AFA haciendo constar en el apartado “asunto” el nombre del alumno.

Más información:

ampaiescapdellevant@gmail.com

 
 
Saludos

AFA IES Cap de Llevant
Associació de Famílies d’Alumnes de l'IES Cap de Llevant