Reuniones AMPAEns reunim el DARRER dimecres de cada mes a les 19:
30 al IES

Nos reunimos el ÚLTIMO miércoles de cada mes a las 19:30 en el IES.Assemblea de l’AMPA dimecres 30 de novembre 2016. Asamblea del AMPA miércoles 30 de noviembre 2016
Benvolgudes famílies.
Ens plau convocar-vos a la propera assemblea general ordinària de l’AMPA de l’IES Cap de Llevant.

Dia: 30 de novembre de 2016
Primera Convocatòria: Hora 19:15 h
Segona Convocatòria: Hora 19:30 h
Lloc: Biblioteca de l’institut

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació acta anterior
2. Administrativa donarà comtes del mes de novembre
3. Tractar tema contractació treballadors de l'AMPA
4. Caixa Colonya: rebuts i factures
5. Cartes presentació de l'AMPA (IES)
6. Tallers subvencionats per l'AMPA (IES)
7. Tema Osmosis (IES)
8. Seguiment ampliació gimnàs/pati de l'institut (Conselleria)
9. Situació amb l'ATE (Conselleria)
10. Seguiment adquisició ordinadors (Ministeri)
11. Donar comptes sobre EOI
12. FAPMA
13. Precs i suggeriments

Us agrairem el suport amb la vostra presència i els vostres suggeriments.
AMPA IES Cap de Llevant

Apreciadas familias.
Nos place convocaros a la próxima asamblea general ordinaria del AMPA del IES Cap de Llevant.
Día: 30 de noviembre de 2016
Primera Convocatoria: Hora 19:15 h
Segunda Convocatoria: Hora 19:30 h
Lugar: Biblioteca del instituto

Orden del día:
1-   Lectura y aprobación acta anterior
2-   Administrativa dará cuentas del mes de noviembre
3-   Tratar tema contractación trabajadores del AMPA
4-   Caixa Colonya: recibos y facturas
5-   Cartas presentación del AMPA (IES)
6-   Talleres subvencionados por el AMPA (IES)
7-   Tema Osmosis (IES)
8-   Seguimiento ampliación gimnasio/patio del instituto (Conselleria)
9-   Situación con el ATE (Conselleria)
10- Seguimiento adquisición ordenadores (Ministeri)
11- Dar cuentas sobre EOI
12- FAPMA
13- Ruegos y sugerencias

Os agradeceremos el apoyo con vuestra presencia y vuestras sugerencias.

AMPA IES Cap de Llevant

Demà, concentració per dir NO a la LOMCE i NO a les REVALIDES

El pròxim dia 26, a les 19 h, es farà una concentració a la Plaça Miranda, en contra de les revàlides de la LOMCE.Us deixem una resum d’allò que impliquen les revàlides per a l’educació i les vides dels nostres fills.

Què signifiquen les revàlides LOMCE?

·              Estrès: la pressió sobre els fillets per obtenir bons resultats a unes proves que desconeixen.

·              Augment del control continu i permanent, que equipara aprendre a passar exàmens (por i desgana) i no a la curiositat i motivació per aprendre (il·lusió i gaudi).

·              Deslegitimació de la funció docent: l’avaluació de l’alumnat no la fa el mestre que el coneix, que queda exclòs de la valoració final de l’alumnat.

·              Degradació de l’aprenentatge general i dels continguts: acabem ensenyant allò que es requereix per superar les proves= selectivitat.
·              Desmotivació i malestar docent: el professorat es converteix en preparador d’exàmens, perdent la seva funció principal (acompanyar l’aprenentatge de l’alumnat) i la seva autonomia.

·              Tenen un cost econòmic pel sistema alt i inútil. Les famílies de l’alumnat que no les passa, també patiran el cost de professors de reforç i d’acadèmies per realitzar les proves de nou.

·              Les proves són un gran negoci privat: Ens desfem, a poc a poc, del negoci dels llibres de text, per passar al de les proves externes. Després no hi ha doblers per tenir les escoles, el professorat i l’atenció de suport necessàries.

·              Una gran injustícia i més fracàs escolar: l’alumnat es juga a una sola carta el seu futur educatiu i professional. Què en farem de tots aquells que no passin a secundària, que no puguin accedir a la Universitat? Tenim, potser, una gran formació professional?


Les revàlides ens retornen al pitjor passat d’una educació que ja està canviant arreu. En comptes d’eliminar aquesta cultura d’avaluació injusta i cara, però, sobretot, totalment inútil per allò que volem: que els nostres fillets, i futurs ciutadans adults, estiguin ben preparats, siguin crítics, autònoms i tinguin bones relacions (en definitiva: que sàpiguen viure i coneguin el seu món intern i extern, des de la curiositat i amb interès), les revàlides ens retornen a l’etiquetatge, a la segregació, a la desigualtat d’oportunitats i a una uniformitat passiva i obedient, on l’escola s’assembla més a una presó o una fàbrica, que a un espai d’aprenentatge vital, ple d’alegria i entusiasme pel coneixement.

Assemblea extraordinària urgentBenvolgudes famílies.
Ens plau convocar-vos a una assemblea extraordinària de l’AMPA de l’IES Cap de Llevant.
Dia: 21 de setembre de 2016
Hora: 19’30 h
Lloc: Biblioteca de l’institut
Ordre del dia:
1-     Dissolució de l’AMPA o renovació dels membres de la junta directiva
Donada la importància de les decisions que s’han de prendre, prega’m la màxima assistència. Teniu en compte que en cas de la seva dissolució, desapareixeran les classes de repàs, assistència a la biblioteca i altres activitats que fins ara s’han dut a terme.
AMPA IES Cap de Llevant

Apreciadas familias.
Nos place convocaros a una asamblea extraordinaria del AMPA del IES Cap de Llevant.

Día: 21 de septiembre de 2016
Hora: 19’30 h
Lugar: Biblioteca del instituto

Orden del día:
1- Disolución del AMPA o renovación de los miembros de la junta directiva

Dada la importancia de las decisiones que se han de tomar, rogamos la máxima asistencia. Tener en cuenta que en caso de su disolución, desaparecerán las clases de repaso, asistencia a la biblioteca y otras actividades.

AMPA IES Cap de Llevant

CLASSES DE REPÀS ESO i BATXILLERAT curs 2016/2017Benvolguts pares i mares.
Des de fa sis anys, l’ AMPA de l’IES Cap de Llevant organitza classes de repàs.
A més a més de les tasques docents, controlem l'assistència dels alumnes a les classes i fomentem també una comunicació fluïda amb els pares dels    
alumnes que hi assisteixen. Els assoliments i resultats són molt positius.

S'imparteixen classes d'estudi assistit als alumnes d'ESO i Batxillerat en les següents  matèries:
      Llengua Castellana
      Llengua Catalana
      Llengua Anglesa
      Física
      Matemàtiques

Una altra activitat que també durem a terme, és l'obertura de la biblioteca de l'IES Cap de Llevant els dies lectius.
L’horari: 16:00 a 20.00 h de dilluns a divendres.
A la biblioteca hi ha ordinadors portàtils que els alumnes poden utilitzar per fer els seus treballs de classe i consultes.
Els alumnes són assistits en els seus dubtes tant d'estudi com en l'ús d'ordinadors per la secretària responsable de la biblioteca.


             HORARI ESTUDI ASSISTIT ESO I BATXILLERAT CURS 2016/2017

HORES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
16:00 – 17:00
1r a 4t ESO
ANGLÈS
2n ESO
MATEMÀTIQUES
1r ESO
CATALÀ
2n ESO
MATEMÀTIQUES1r a 4t ESO
ANGLÈS
17:00 – 18:00
1r/2n ESO
CATALÀ
1r/3r ESO
MATEMÀTIQUES
2n ESO
CATALÀ
1r ESO
MATEMÀTIQUES1r/2n ESO
CASTELLÀ
18:00 – 19:00
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES3r ESO
CASTELLÀESO/BATXILLERAT
FÍSICA
19:00 – 20:00
4t  ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
 ESO/BATXILLERAT
FÍSICA
4t  ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
3r ESO
MATEMÀTIQUES4t ESO/BATXILLERAT
CASTELLÀ

 HORARI modificable segons demanda. Els grups seran d’un màxim de 6 alumnes.

PREU:
   * 25 € al mes per assignatura , 2 DIES A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA I 30€ la resta.                    
   * 15€ al mes per assignatura, 1 DIA A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA i 20€ la resta.

INSCRIPCIÓ: A la biblioteca de 16.00h a 20.00h.

Les places seran assignades per rigorós ordre d'inscripció.


Queridos padres y madres.
Desde hace seis años, el AMPA del IES Cap de Llevant organizamos las clases de repaso.
Aparte del trabajo docente, controlamos la asistencia de los alumnos a las clases y fomentamos una comunicación fluida con los padres de los alumnos que asisten a ellas. Los logros y resultados son muy positivos.

Se imparten clases de estudio asistido a los alumnos de ESO y Bachillerato en las siguientes materias:
• Lengua Castellana
• Lengua Catalana
• Lengua Inglesa
• Física
• MatemáticasOtra actividad que también llevaremos a cabo, es la apertura de la biblioteca del IES Cap de Llevant los días lectivos.
Horario: 16:00 a 20.00 h de lunes a viernes.
En la biblioteca hay ordenadores portátiles que los alumnos pueden utilizar para hacer sus trabajos de clase y consultas. Los alumnos son asistidos en sus dudas tanto de estudio como en el uso de ordenadores por la secretaria responsable de la biblioteca.

HORARIO ESTUDIO  ASISTIDO ESO BACHILLERATO CURSO 2016/2017

HORAS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
16:00 – 17:00
1º a 4º ESO
INGLÉS
2º ESO
MATEMÁTICAS
1º ESO
CATALÁN
2º ESO
MATEMÁTICAS
1º a 4t ESO
INGLÉS
17:00 – 18:00
1º/2º ESO
CATALÁN
1º/3º ESO
MATEMÁTICAS
2º ESO
CATALÁN
1º ESO
MATEMÁTICAS
1º/2º ESO
CASTELLANO
18:00 – 19:00
3º ESO
CATALÁN
4º ESO/BACHILLERATO
MATEMÁTICAS
3º ESO
CATALÁN
4º ESO/BACHILLERATO
MATEMÁTICAS
3º ESO
CASTELLANO
ESO/BACHILLERATO
FÍSICA
19:00 – 20:00
4º  ESO/BACHILLERATO
CATALÁN
ESO/BACHILLERATO
FÍSICA
4º  ESO/BACHILLERATO
CATALÁN
3º ESO
MATEMÁTICAS
4º ESO/BACHILLERATO
CASTELLANO

HORARIO modificable según demanda. Los grupos serán de un máximo de 6 alumnos.

PRECIO:
* 25 € al mes por asignatura, 2 DÍAS A LA SEMANA/MAS los alumnos que estén asociados al AMPA Y 30€ el resto.
* 15€ al mes por asignatura, 1 DÍA A LA SEMANA/MAS los alumnos que estén asociados al AMPA y 20€ el resto.

INSCRIPCIÓN: En la biblioteca de 16.00 hrs a 18.00 hrs.

Las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción.

La xerrada impartida per n’Ana Saiz va ser tot un èxit.


La interesantíssima xerrada d'ahir impartida per la psicòleg Ana Saiz va ser tot un èxit d'assistència, de participació i del missatge que n' Ana Saiz ens ha fet arribar. 

Moltes gràcies a tots per haver vingut! 

AMPA IES Cap de Llevant