Reuniones AMPAEns reunim el DARRER dimecres de cada mes a les 19:
30 al IES

Nos reunimos el ÚLTIMO miércoles de cada mes a las 19:30 en el IES.Assemblea extraordinària urgentBenvolgudes famílies.
Ens plau convocar-vos a una assemblea extraordinària de l’AMPA de l’IES Cap de Llevant.
Dia: 21 de setembre de 2016
Hora: 19’30 h
Lloc: Biblioteca de l’institut
Ordre del dia:
1-     Dissolució de l’AMPA o renovació dels membres de la junta directiva
Donada la importància de les decisions que s’han de prendre, prega’m la màxima assistència. Teniu en compte que en cas de la seva dissolució, desapareixeran les classes de repàs, assistència a la biblioteca i altres activitats que fins ara s’han dut a terme.
AMPA IES Cap de Llevant

Apreciadas familias.
Nos place convocaros a una asamblea extraordinaria del AMPA del IES Cap de Llevant.

Día: 21 de septiembre de 2016
Hora: 19’30 h
Lugar: Biblioteca del instituto

Orden del día:
1- Disolución del AMPA o renovación de los miembros de la junta directiva

Dada la importancia de las decisiones que se han de tomar, rogamos la máxima asistencia. Tener en cuenta que en caso de su disolución, desaparecerán las clases de repaso, asistencia a la biblioteca y otras actividades.

AMPA IES Cap de Llevant

CLASSES DE REPÀS ESO i BATXILLERAT curs 2016/2017Benvolguts pares i mares.
Des de fa sis anys, l’ AMPA de l’IES Cap de Llevant organitza classes de repàs.
A més a més de les tasques docents, controlem l'assistència dels alumnes a les classes i fomentem també una comunicació fluïda amb els pares dels    
alumnes que hi assisteixen. Els assoliments i resultats són molt positius.

S'imparteixen classes d'estudi assistit als alumnes d'ESO i Batxillerat en les següents  matèries:
      Llengua Castellana
      Llengua Catalana
      Llengua Anglesa
      Física
      Matemàtiques

Una altra activitat que també durem a terme, és l'obertura de la biblioteca de l'IES Cap de Llevant els dies lectius.
L’horari: 16:00 a 20.00 h de dilluns a divendres.
A la biblioteca hi ha ordinadors portàtils que els alumnes poden utilitzar per fer els seus treballs de classe i consultes.
Els alumnes són assistits en els seus dubtes tant d'estudi com en l'ús d'ordinadors per la secretària responsable de la biblioteca.


             HORARI ESTUDI ASSISTIT ESO I BATXILLERAT CURS 2016/2017

HORES
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
16:00 – 17:00
1r a 4t ESO
ANGLÈS
2n ESO
MATEMÀTIQUES
1r ESO
CATALÀ
2n ESO
MATEMÀTIQUES1r a 4t ESO
ANGLÈS
17:00 – 18:00
1r/2n ESO
CATALÀ
1r/3r ESO
MATEMÀTIQUES
2n ESO
CATALÀ
1r ESO
MATEMÀTIQUES1r/2n ESO
CASTELLÀ
18:00 – 19:00
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES
3r ESO
CATALÀ
4t ESO/BATXILLERAT
MATEMÀTIQUES3r ESO
CASTELLÀESO/BATXILLERAT
FÍSICA
19:00 – 20:00
4t  ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
 ESO/BATXILLERAT
FÍSICA
4t  ESO/BATXILLERAT
CATALÀ
3r ESO
MATEMÀTIQUES4t ESO/BATXILLERAT
CASTELLÀ

 HORARI modificable segons demanda. Els grups seran d’un màxim de 6 alumnes.

PREU:
   * 25 € al mes per assignatura , 2 DIES A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA I 30€ la resta.                    
   * 15€ al mes per assignatura, 1 DIA A LA SETMANA/MES els alumnes que  estiguin associats a l’AMPA i 20€ la resta.

INSCRIPCIÓ: A la biblioteca de 16.00h a 20.00h.

Les places seran assignades per rigorós ordre d'inscripció.


Queridos padres y madres.
Desde hace seis años, el AMPA del IES Cap de Llevant organizamos las clases de repaso.
Aparte del trabajo docente, controlamos la asistencia de los alumnos a las clases y fomentamos una comunicación fluida con los padres de los alumnos que asisten a ellas. Los logros y resultados son muy positivos.

Se imparten clases de estudio asistido a los alumnos de ESO y Bachillerato en las siguientes materias:
• Lengua Castellana
• Lengua Catalana
• Lengua Inglesa
• Física
• MatemáticasOtra actividad que también llevaremos a cabo, es la apertura de la biblioteca del IES Cap de Llevant los días lectivos.
Horario: 16:00 a 20.00 h de lunes a viernes.
En la biblioteca hay ordenadores portátiles que los alumnos pueden utilizar para hacer sus trabajos de clase y consultas. Los alumnos son asistidos en sus dudas tanto de estudio como en el uso de ordenadores por la secretaria responsable de la biblioteca.

HORARIO ESTUDIO  ASISTIDO ESO BACHILLERATO CURSO 2016/2017

HORAS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
16:00 – 17:00
1º a 4º ESO
INGLÉS
2º ESO
MATEMÁTICAS
1º ESO
CATALÁN
2º ESO
MATEMÁTICAS
1º a 4t ESO
INGLÉS
17:00 – 18:00
1º/2º ESO
CATALÁN
1º/3º ESO
MATEMÁTICAS
2º ESO
CATALÁN
1º ESO
MATEMÁTICAS
1º/2º ESO
CASTELLANO
18:00 – 19:00
3º ESO
CATALÁN
4º ESO/BACHILLERATO
MATEMÁTICAS
3º ESO
CATALÁN
4º ESO/BACHILLERATO
MATEMÁTICAS
3º ESO
CASTELLANO
ESO/BACHILLERATO
FÍSICA
19:00 – 20:00
4º  ESO/BACHILLERATO
CATALÁN
ESO/BACHILLERATO
FÍSICA
4º  ESO/BACHILLERATO
CATALÁN
3º ESO
MATEMÁTICAS
4º ESO/BACHILLERATO
CASTELLANO

HORARIO modificable según demanda. Los grupos serán de un máximo de 6 alumnos.

PRECIO:
* 25 € al mes por asignatura, 2 DÍAS A LA SEMANA/MAS los alumnos que estén asociados al AMPA Y 30€ el resto.
* 15€ al mes por asignatura, 1 DÍA A LA SEMANA/MAS los alumnos que estén asociados al AMPA y 20€ el resto.

INSCRIPCIÓN: En la biblioteca de 16.00 hrs a 18.00 hrs.

Las plazas serán asignadas por riguroso orden de inscripción.

La xerrada impartida per n’Ana Saiz va ser tot un èxit.


La interesantíssima xerrada d'ahir impartida per la psicòleg Ana Saiz va ser tot un èxit d'assistència, de participació i del missatge que n' Ana Saiz ens ha fet arribar. 

Moltes gràcies a tots per haver vingut! 

AMPA IES Cap de Llevant 

Els 80 envaeixen la biblioteca

Els 80 envaeixen la biblioteca: La Biblioteca Josep Soler Vidal va trencar el seu silenci durant mitja hora, per alçar la vista dels llibres per uns instants i deixar-se emportar pels ritmes de la música dels 80. Es tractava d’una performance organitzada per la mateixa biblioteca, amb la inestimable ajududa de l’escola de dansa Body